K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.08.2021, zmieniona z powodu:
  usunięcie oferty

  Praca

  Słupski Ośrodek Kultury poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko - instruktor ds. organizacji imprez oraz inicjatyw społecznych.

  Zakres zadań pracownika obejmuje m.in.

  • animowanie w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej,
  • współtworzenie wniosków celem pozyskiwania środków zewnętrznych i realizowanie programów edukacyjno-artystycznych,
  • inicjowanie działań oraz pomoc w realizacji projektów Studia Inicjatyw oraz współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i grupami nieformalnymi,
  • planowanie i realizację wydarzeń kulturalnych, realizację konkursów i wystaw,
  • obsługę kasy fiskalnej, sprzedaż biletów na wydarzenia,
  • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z planem wydarzeń i zajęciami stałymi pracowni "Emcek"
  • współpraca, w zakresie prowadzonych działań, z innymi pracowniami i pracownikami SOK

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (humanistyczne/artystyczne/menadżerskie) albo udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • zainteresowania kulturą, sztuką i animacją
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,
  • wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość w budowaniu relacji społecznych,
  • kreatywność, własna inicjatywa i zaangażowanie,
  • odpowiedzialność, samodzielność i dyspozycyjność,
  • umiejętności organizacyjne, zdolność do pracy pod presją czasu i planowania pracy własnej,
  • możliwość pracy w weekendy oraz święta (charakterystyka pracy w ośrodku kultury).

  Nasza Oferta:

  • zatrudnienie w oparciu umowę o pracę – wymiar pełen etat,
  • pracę w kreatywnym i zgranym zespole ludzi,
  • atrakcyjne zadania umożliwiające rozwój osobisty,
  • kulturę pracy opartą na szacunku do działalności kulturalnej i artystycznej,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • wynagrodzenie wzrastające wraz ze stażem pracy (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
  • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

   Aplikację zawierające Curriculum Vitae i listo motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 1 września  2021:

  • w formie e-mail na adres: sekretariat@sok.slupsk.pl (w temacie proszę wpisać: „oferta pracy – instruktor”)
  • osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Słupski Ośrodek Kultury ul. S. Banacha 17 76-200 Słupsk

  Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami

  Aplikacje muszą zawierać dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.”

   

  Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury z siedzibą w Słupsku, ul. Banacha 17 tel. 598456441, e-mail: sekretariat@sok.slupsk.pl
   1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: ido@sok.slupsk.pl 598424707
  2. Cele i podstawy przetwarzania
   1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
   2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  3. Prawa osób, których dane dotyczą
   1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 2.
   2. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Okres przechowywania danych
   1. w zakresie wskazanym w pkt 2.a, 2.b i 2.c Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
   2. w zakresie wskazanym w pkt 2.d Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
   3. w zakresie wskazanym w pkt 2.e Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
  5. Odbiorcy danych.
   1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
   2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
   1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Swornowski
  Publikacja dnia: 17.08.2021
  Podpisał: Maciej Swornowski
  Dokument z dnia: 17.08.2021
  Dokument oglądany razy: 5512
Strona podmiotowa Słupskiego Ośrodka Kultury