Archiwum zarządzeń Słupskiego Ośrodka Kultury

 

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych

Zarządzenie w sprawie użytkowania samochodu służbowego

Zarządzenie w sprawie zamówień publicznych

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony budynków

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i archiwum zakładoweg

  1. Jednolity rzeczowy wykaz akt
  2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Zarządzenie w sprawie odzieży roboczej

Zarządzenie w sprawie rozliczania Faktur VAT

Zarządzenie w sprawie kontroli wydatkow publicznych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kodesku etycznego

Kodeks Etyczny

Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

  1. Regulamin organizacyjny
  2. Załącznik do regulaminu

Zarządzenie w sprawie korzystania z komputerów służbowych

Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania i nagradzania

  1. Regulamin wynagradzania
  2. Regulamin nagradzania

Zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa

Zarządzenie w sprawie stosowania kas fiskalnych

Zarządzenie numer 1/17 w sprawie refundacji kosztu zakupu okularów korygujących

Zarządzenie numer 2/17

Zarządzenie w sprawie zasad BHP obowiązujących w Pracowni Ceramicznej