Zarządzenia

Zarządzenie nr 08.14 w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich

 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Standardy Ochrony Małoletnich
  1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami
  2. Załącznik nr 2 Procedura weryfikacji pracowników
  3. Załącznik nr 3 Przykładowe formy krzywdzenia małoletnich oraz symptomy pozwalające na jego rozpoznanie
  4. Załącznik nr 4 Karta interwencji
  5. Załącznik nr 5 Ankieta stosowania standardów
  6. Załącznik nr 6 Standardy Ochrony Małoletnich (wersja skrócona dla małoletnich) Standardy Ochrony Małoletnich (wersja skrócona dla małoletnich)

Zarządzenie nr 07.24 w sprawie powołania komisji przetargowej, remont tarasu przy al. 3 Maja

Zarządzenie nr 06.24 w sprawie powołania komisji przetargowej Remont tarasu Emcek

Zarządzenie nr 05.24 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej - Rękodzielni
   - Załącznik do zarządzenia nr 05.24 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej
     - załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej
     - załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej

Zarządzenie nr 04/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 03/24 w sprawie wymiany załączników w Regulaminie przydziału odzieży

Zarządzenie nr 02/24 w sprawie wymiany załączników w Regulaminie ZFŚS

Zarządzenie nr 1/24 w sprawie ustalenia ceny kubków z logiem kina Rejs i DKF Projekcja

Zarządzenie nr 3/23 w sprawie ustalenia ceny ceramiki słupskiej

Zarządzenie nr 2/23 w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 1/23 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Słupskiego Ośrodka Kultury
   - Regulamin ZFŚS załącznik do zarządzenia nr 01/23
 
    - załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu ZFŚS
     - załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 4/22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia

Zarządzenie nr 2/22 w sprawie sprawie uchylenia Regulaminu obowiązującego w Słupskim Ośrodku Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego i stanie epidemii

Zarządzenie nr 02/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Słupskiego Ośrodka Kultury

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/21 - regulamin
   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 02/21

Zarządzenie nr 01/21 w sprawie ustalenia Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000zł netto.

Zarządzenie nr 04/20 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynków Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 04/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup wyposażenia obiektu Emcek

Zarządzenie nr 2/19 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja kancelaryjna SOK

   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/19 - jednolity rzeczowy wykaz akt SOK

   - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego SOK

Zarządzenie nr 20/18 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie nr 17/18 w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

    1. Aneks nr 1 do zarządzenia 17/18

Zarządzenie nr 16/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia, świadczenia usług technicznych oraz transportu mienia przez Słupski Ośrodek Kultury

Zarządzenie nr 14/18 w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 13/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 
 
  - załącznik nr 1 do zarządzenia 13/18 - Regulamin przydziału odzieży
     - załączniki nr 1,2 i 3 do Regulaminu przydziału odzieży 2024

Zarządzenie nr 12/18 w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 11/18 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach

Zarządzenie nr 8/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 6/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Nagradzania dla Pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

- załącznik nr 1 do zarządzenia 6/18 - regulamin wynagradzania
- załącznik nr 2 do zarządzenia 6/18 - regulamin nagradzania

Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania zastępcy dyrektora

Zarządzenie nr 3A/18 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Słupskim Ośrodku Kultury w Słupsku

Zarządzenie 1/18 w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal, sprzętu technicznego, sprzedaży usług kulturalnych i transportowych

 1. Cennik SOK, załącznik do zarządzenia 1/18
 2. Aneks nr 1 do zarządzenia 1/18
 3. Aneks nr 2 do zarządzenia 1/18
 4. Aneks nr 3 do zarządzenia 1/18
 5. Aneks nr 4 do zarządzenia 1/18
 6. Aneks nr 5 do zarządzenia 1/18
 7. Aneks nr 6 do zarządzenia 1/18
 8. Aneks nr 7 do zarządzenia 1/18
 9. Aneks nr 8 do zarządzenia 1/18
 10. Aneks nr 9 do zarządzenia 1/18
 11. Aneks nr 10 do zarządzenia 1/18
 12. Aneks nr 11 do zarządzenia 1/18

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia SOK i MCK