Archiwum zarządzeń Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 04/21 w sprawie zmiany w Regulaminie spektakli, seansów filmowych oraz pokazów odbywających się w przestrzeniach zamkniętych SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego, Regulaminie wypoczynku organizowanego przez SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego oraz Regulaminie imprez plenerowych organizowanych przez SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego

   - załącznik nr 1 - spektakle, seanse filmowe i pokazy

   - załącznik nr 2 - wypoczynek

   - załącznik nr 3 - imprezy plenerowe

Zarządzenie nr 03/21 w sprawie zmiany w Regulaminie przebywania w obiektach Słupskiego Ośrodka Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenie nr 3/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych

Zarządzenie w sprawie użytkowania samochodu służbowego

Zarządzenie w sprawie zamówień publicznych

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony budynków

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i archiwum zakładoweg

  1. Jednolity rzeczowy wykaz akt
  2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Zarządzenie w sprawie odzieży roboczej

Zarządzenie w sprawie rozliczania Faktur VAT

Zarządzenie w sprawie kontroli wydatkow publicznych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kodesku etycznego

Kodeks Etyczny

Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

  1. Regulamin organizacyjny
  2. Załącznik do regulaminu

Zarządzenie w sprawie korzystania z komputerów służbowych

Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania i nagradzania

  1. Regulamin wynagradzania
  2. Regulamin nagradzania

Zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa

Zarządzenie w sprawie stosowania kas fiskalnych

Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie w sprawie zasad BHP obowiązujących w Pracowni Ceramicznej